Rozhovor s architektem Petrom Budilom o tom, jak stavět domy, aby byly v harmonii s přírodou, planetou Země a vesmírem | Petr Hepnar

stavba podla vastu

S architektem Peterem Budilom se scházíme v jeho oblíbené čajovně U Zlatého Kohouta ve Starém Městě, kde se zastavil cestou ze stavby. Nalévá si čaj z konvičky a než se šálek naplní, pouštíme se do rozhovoru, jako bychom se znali roky.

Vastu, kterému se Petr Budil věnuje již deset let, je původní indická nauka, ze které vychází tradiční indická architektura, především chrámových staveb, které byly pečlivě navrženy podle znalosti působení přírodních a vesmírných jemnohmotných sil na funkce budovy a život člověka, který v nich pobývá.

Čím je vám Vastu tak blízké, že jste ho zařadil do svojeho architektonického slovníku, a čím je pro vás tak cenné, že na jeho zákonitostech stavíte vaše projekty?

K Vastu mě zřejmě přitáhl můj dávný zájem o Indii a jógu, ale co mě fascinuje ještě více, je skutečnost, jak navazuje na další systémy, jako je ajurvéda (indická lékařská věda), indická astrologie, nebo zmiňovaná jóga. Stále tak objevuji něco nového a nacházím další a další souvislosti. Například nejnovější vědecké poznatky, například z oblasti kvantové mechaniky, docházejí k shodným závěrům a Vastu tím přímo či nepřímo potvrzují.

Jak jste Vastu objevil? Je to tak, že se k nám Vastu dostalo oklikou přes USA, tak jako některé další východní filozofické směry, anebo se mýlím?

Pokud jde o mě, tak to mohu potvrdit. (Směje se.) Při mém prvním čtyřletém pobytu v USA, kde jsem pracoval jako architekt i fyzicky na stavbách, jsem se o Vastu poprvé dozvěděl od mých indických učitelů jógy, kteří se na mě obrátili s žádostí, abych jim projektoval dům. Hned jsem věděl, že to chci dělat a měl jsem velké štěstí, že měli v rodině specialistu na Vastu, kterým byl přímo jejich tatínek, takže jsem dostal knihu a získal v něm učitele, se kterým jsem mohl vše průběžně konzultovat.

Co je základem Vastu?

Klíčové slovo pro Vastu je harmonie a vibrace. Kdybych to měl říct jednou větou, tak podle Vastu vytváříme harmonické prostředí. Když se dům podle všech zákonitostí a zásad vyladí - pracuje se s atributy, které můžeme vytvořit nebo změnit, i s okolnostmi, které změnit nemůžeme, ale máme možnost je alespoň ovlivnit, ...

...potom dům začne znít.

Ano, je to jako u rádia, které šumí, dokud nenajdete tu správnou frekvenci a začne hrát hudba.

Vastu je primárně určeno pro novostavby domů, ale s jistým omezením se dá použít i při hotových stavbách a stávajících interiérů, kde můžeme pracovat s jejich případnými nedostatky.

Dejme tomu, že se mi líbí filozofie stavitelství podle Vastu a rozhodel jsem se, že si podle vašeho návrhu nechám postavit dům. Co mi to přinese?

Především musím říci, že projektování podle Vastu vyžaduje ještě užší spolupráci architekta a klienta, než je obvykle běžné. Dalo by se říci, že se společně vydáváme na cestu, což samo o sobě není nic neobvyklého - podstatný je cíl cesty. V Indii je běžně rozšířen a všeobecně známý koncept čtyř cílů života "Purušártha". Jednotlivé cíle jsou Dharma, Kama, Arth a Moksha. Dharma představuje správný a poctivý přístup k životu, takové desatero. Kama zastupuje hojnost a dokonalost na emoční rovině, která se projevuje v lásce, rodině a ve vztazích obecně. Arth symbolizuje dokonalost v hmotné rovině, tedy fyzické prostředky, prosperitu a hojnost. A konečně Moksha, to je cíl nejvyšší a znamená osvobození z koloběhu převtělování. Vastu tak pomáhá dosáhnout dokonalosti na těchto všech čtyřech úrovních.

Když je řeč o harmonii a cestě, tak začínám chápat že je potřeba začít u sebe. Jak se vám s tímto trendem daří prorazit na českém trhu - jsou lidé ochotni ke změně?

Klienti za mnou většinou přicházejí na doporučení nebo jejich ke mně přivede cesta podobná té mé - ať už je to zájem o jógu, nebo o celostní architekturu. Rád bych zmínil a pochválil projekt Akademie soběstačnosti, která šíří myšlenky a praktické návody pro zájemce nejen o ekologické bydlení, ale o udržitelný a soběstačný způsob života obecně.

Jaká máte názor na použití moderních stavebních materiálů a technologických postupů, které ulehčují práci a urychlují stavbu? Jakému materiálu dáváte přednost, když řešíte například tepelnou izolaci?

To je široké téma, dělící se na tři kategorie - materiály, stavební postupy a moderní technologie, které řeší výrobu a akumulaci energie, vytápění, ovládání domu a podobně.

Vastu z principu pracuje s přírodními materiály, které se díky své přirozené podstatě mnohem snadněji skládají do harmonického celku. Naopak se pochopitelně vyhýbám umělým materiálem obsahujícím toxické látky jako formaldehyd. Na obalech výrobků se pod zkratkou VOC uvádí, jaké množství ze skupiny těkavých látek se postupně uvolňuje a nepříznivě působí na naše zdraví.

Kromě dřeva a dalších přírodních materiálů, jako je konopí, ovčí vlna a jiné, používám třeba izolaci ECOSE  od výrobce Knauf Insulation, který na základě vlastního patentu místo formaldehydu používá pryskyřici, slaměné stavební desky české značky Ekopanel nebo překližku značky DYAS bez obsahu formaldehydu také české výroby a další materiály.

Kde se u nás se stavbami podle Vastu už můžeme setkat?

V Čechách jsme realizovali např. přístavbu pro International Montessori School of Prague, dva rodinné domy – dřevostavby v Řevnicích, přestavbu starého statku na výukové centrum, řadu interiérů a také mobilní Vastu objekt, který, když se vzhledem ke světovým stranám správně zaparkuje, bude mít pokaždé výborné Vastu. Dále pořádáme workshop pro zájemce, kteří si chtějí koupit pozemek podle Vastu, spolupracujeme se školou ajurvédy Ajurvédska Gurukula, a také připravujeme workshop přímo v ukázkovém domě, aby si zájemci působení Vastu mohli zažít sami na sobě..

Dají se stavby podľa Vastu na první pohled poznat a mají svůj specifický vizuální styl?

Na pohled vliv Vastu zřejmě nepoznáte. Zásady, podle kterých se stavba realizuje, jsou promítnuty do jednotlivých vztahů stavby, které není vidět. Já to považuji za výhodu, protože nejsme vázáni nějakým určitým slohem a stavba tak navenek může nést libovolnou formu. Účinek stavby poznáte jedině tak, že do ní vstoupíte fyzicky a pak můžete pozorovat, jakým harmonickým dojmem na vás působí.

Vtipné na tom je, že se na základě podobných zásad ještě před pár stovkami let projektovali chrámové stavby i zemědělské usedlosti, ale v dnešní době často převažuje vzhled a funkční podstata je potlačena. Vliv na to má i použití počítačů při kreslení projektu. Ruka si skutečnou tužkou často kreslí sama a hlava do procesu zasahuje méně.

byt Korbelových


Můžete nám prozradit, na čem právě pracujete?

Momentálně jsou ve stavebním řízení dva domy z naší dílny VastuSPACE, které se budou stavět v Kalifornii, kde budou sousedit ve skupině 12 rodinných domů navržených a postavených zcela podle zásad Vastu. První dva z nich jsou již dokončeny.

V Čechách se věnujeme realizaci několika interiérů a také máme poptávku na konzultační služby, jak při plánování nových projektů, tak i během procesu finalizace novostaveb.

Další práce, která mě těší, je výroba originálních kusů dřevěného nábytku na míru a jiných stavebních prvků z přírodních materiálů, které oživí i stávající stavby nebo interiéry. Už od dokončení studia architektury na AVU, když jsem o Vastu ještě nic nevěděl, razím teorii, že je při stavbě velmi důležité, jakou fyzickou a emoční energii do ní vkládáte. Je to z toho znát. Předtím to běžně patřilo k řemeslu a ještě dříve byla nezbytnou součástí práce modlitba. Když někdo při práci nadává, tak to budete cítit. Zároveň to funguje i opačně - vše se dá naplnit láskou.

Napadá vás nejaký tip na zlepšení existujícího bydlení, který by bez předcházející analýzy a konzultace s vami mohli vyzkoušet naši čtenáži?

Dbám na to, abych klientům neprodával příslib, že když něco udělají určitým způsobem, tak to za ně samo vyřeší nějaký problém. Například jsem si všiml jednoho zajímavého jevu - když si doma nebo třeba ve firmě lépe zorganizujete prostor, seřadíte a vyhádžete zbytečné věci, a ještě lépe - vytvoříte místo, které zasvětil duševní nebo duchovní práci, pak se v tomto místě vytvoří až posvátná energie

a atmosféra, která má tendenci šířit se do dalších prostor. Takže trochu odlehčeně a zjednodušeně na závěr, můj tip je - uklidit a meditovat. doporučuji vyzkouší.

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám mnoho projektů, které okolo sebe šíří harmonii a prosperitu.


NÁŠ TIP:

Pokud máte zájem dozvědět se o Vastu víc, navštívte stránky VastuSPACE, anebo se podívejte na prednášku Petra Budila v rámci projektu Akademie soběstačnosti.


MgA. Petr Budil (*1973) je autorizovaným architektem a držitelem architektonické licence v USA ve státě Arizona (AIA) a architektonické autorizace v České republice (ČKA). Studiem a výzkumem indického Vastu sa zabývá od roku 2006.

Petr Budil v letech 1997–2000 vystudoval Akademii výtvarných umění na katedře architektury u profesora Emila Přikryla. Studium ukončil získaním titulu magistra.

Mezi lety 2003 a 2009 žil trvale v USA, kde realizoval řadu projektů metodou design-build, osvojil si místní stavební postupy a technologie fyzickou prací přímo na stavbách, živil se také jako výtvarník a od roku 2004  až do roku 2008 byl zaměstnaný jako architekt ve společnosti RRM Design Group.

Od roku 2009 žije se svojí rodinou v České republice a pod hlavičkou VastuSPACE navrhuje různé typy projektů podle princípů Vastu, které realizuje v Evropě a Severní Americe.