Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů uděluji společnosti KVIP s.r.o., IČO (DVR): 36315991, IČ DPH (UID): SK2020189567, se sídlem Stará Vajnorská 37, 831 04  Bratislava – Vajnory, aby ve smyslu zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • okres
  • email
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, okres a e-mail je pro Správce nutné zpracovávat za účelem zasílání newsletteru s nabídkami personalizovanými pro danou lokalitu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas, který jsem projevil zakliknutím pole. Jsem si vědom/a, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@baustore.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti KVIP s.r.o., IČO (DVR): 36315991, IČ DPH (UID): SK2020189567, se sídlem Stará Vajnorská 37, 831 04  Bratislava – Vajnory s označením obálky OSOBNÍ ÚDAJE.
 4. Vím, že zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: ematix s.r.o., IČ:03931706, se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1 – Staré Město, WEBMINT s.r.o., Jana Želivského 2, 130 00, Praha 3, IČO: 27888819.
 5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 6. Vím, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Podrobně zpracované informace k ochraně Vašich osobních údajů naleznete zde.