Souhlas newsletter

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov podľa nižšie uvedených pravidiel pre účely zasielanie newslettra podľa mojich preferencií a záujmov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

Spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov sú spoločnosti WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135 831 04 Bratislava, IČO: 31364951 a WOODCOTE FRANCHISE PARTNER, s.r.o., Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO: 31404367.

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie informačného newslettra s ponukami personalizovanými podľa uvedených preferencií a lokality. Doba pracúvania údajov sú 2 roky. Súhlas je udelený označením (zakliknutím) poľa pri texte s informáciou o udelení súhlasu. Súhlas možno kedykoľvek odvolať písomne na adresu niektorého z prevádzkovateľov alebo cez online formulár na Výkon práv dotknutých osôb, ktorý nájdete na https://www.woodcote.sk/formular-gdpr. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Príjemcami, ktorí v mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje sú spoločnosti poskytujúce online marketingové služby napr. Google, Facebook, Mailchimp, agentúra pre vernostný program SVET VÝHOD - AMDEN SK s.r.o., hostingová spoločnosť Altron s.r.o.
Ako dotknuté osoby máte právo na prístup k informáciám, právo opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracúvania. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na adrese https://www.woodcote.sk/gdpr

Čekejte prosím

Pokračovat v nákupu Přejít do košíku